Trước khi quyết định mua nhà dự án, việc xem nhà mẫu là vấn đề quan trọng của người mua nhà, vậy khi nào khách hàng được tham quan nhà mẫu Sunwah Pearl và làm thế nào để đặt giữ chỗ Sunwah Pearl? Khi nào được tham quan nhà mẫu…