Chủ đầu tư Sunwah Pearl là một tập đoàn uy tín. Đây là tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực và đến từ Hồng Kông. Chủ đầu tư Sunwah Pearl là tập đoàn hùng mạnh rất có uy tín, Sunwah Group. Một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực…