Theo Savills, thị trường bất động sản nửa đầu năm 2018 của Đà Nẵng thì Condotel là dự án đáng chú ý nhất hiện nay. Do trong thời gian gần đây việc phát triển du lịch biển đã dẫn đến phát triển các dịch vụ đi kèm trong đó điển…