Tiếp theo phần 1 của những đánh giá về Sunwah Pearl, Chúng ta tiếp tục với những đánh giá về chủ đầu tư và giá bán Sunwah Pearl Những đánh giá về chủ đầu tư Sunwah Pearl Là chủ đầu tư Hồng Kông thành lập vào năm 1957, Tập đoàn…

 

Đầy trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Dự án Sunwah Pearl được cho là dự án Hot nhất hiện nay trên thị trường bất động sản. Sau đây là những đánh giá Sunwah Pearl về vị trí, chủ đầu tư và giá bán. Điểm qua về thời gian…