Dự án Dragon Riverside City Quận 5 đang được giới các nhà đầu tư bất động sản chú ý và rất trông chờ ngày được mở bán. Đây sẽ là một trong những dự án mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và nay cả cá nhân Công ty…