Bất kỳ một dự án bất động sản nào cũng luôn có một đặc điểm đang quan tâm nhất là vị trí của dự án đó như thế nào. Người xưa thường nói có 3 yếu tố cấu thành nên một việc thành công, đó là khi hội tụ đủ:…