Vào cuối tháng 04/2017, đề án xây dựng tuyến đường ven sông Sông Sài Gòn đã được thông qua, theo như đó những dự án bất động sản nằm trên con đường này sẽ tăng giá mạnh trong thời gian tới, trong đó có dự án Sunwah Pearl. Đề án…