Trong thời gian cuối 2016 đầu 2017, chúng tôi liên tục nhận được những câu hỏi về nhà mẫu dự án Sunwah Pearl từ phía khách hàng, vậy khi nào khách hàng được xem nhà mẫu và xem ở đâu? Khi nào khách hàng được tham quan nhà mẫu dự án Sunwah Pearl?…