Bên cạnh những câu hỏi về giá bán Sunwah Pearl thì câu hỏi khi nào mở bán Sunwah Pearl luôn được đặt ra trong những cuộc tư vấn khách hàng gần đây. Chủ đầu tư Sunwah Pearl trả lời câu hỏi: Khi nào mở bán Sunwah Pearl? Cuộc họp với…