Những thông tin về mở bán Sunwah Pearl đang thu hút rất nhiều người quan. Sau khi thống nhất, Chủ đầu tư dự án Sunwah Pearl công bố dự kiến thời gian mở bán và khai trương nhà mẫu Sunwah Pearl Khi nào mở bán Sunwah Pearl đợt đầu tiên?…