Đầy trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Dự án Sunwah Pearl được cho là dự án Hot nhất hiện nay trên thị trường bất động sản. Sau đây là những đánh giá Sunwah Pearl về vị trí, chủ đầu tư và giá bán. Điểm qua về thời gian…