Là dự án bất động sản nổi bật nhất đầu năm 2017, dự án Sunwah Pearl được giới đầu tư đánh giá rất cao về tiềm năng tăng giá của dự án, Vậy dự án này có tiến độ thanh toán Sunwah Pearl như thế nào? Có được hỗ trợ…